Slide Banner
ไหว้พระขอพร วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ
เมื่อ : 25/09/2561 05:50:27 อ่าน : 708

 

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร

วัดนี้เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๙ เพื่อเป็นสถานที่ที่ทรงใช้บำเพ็ญพระราชกุศลในขณะเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับอยู่ ณ พระราชวังบางปะอิน ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเลียนแบบโบสถ์คริสต์ด้วยศิลปะกอทิกหรือโกธิค ประดับด้วยกระจกสีสวยงาม

ด้านหน้าของพระอุโบสถมีเทพทวารบาลประดิษฐานในซุ้มบนเสาซุ้มประตูทางเข้าที่สวยงามและแตกต่างจากวัดหลวงอื่นๆ ในประเทศไทย คือเป็นพระอินทร์ทรงสังข์กับปัญจสิงขรทรงพิญตามแบบรูปนักบุญของทางโบสถ์คริสต์ ซึ่งแต่เดิมนั้นพระอินทร์และปัญจสิงขรเป็นงานปูนปั้น นานไปเกิดการชำรุดลง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมารกรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้รับสั่งจัดการหล่อองค์ขึ้นใหม่

“พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” พระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปแบบกะไหล่ทองปางสมาธิขนาดหน้าตัก ๒๒.๕ นิ้ว สูง ๓๖.๕ นิ้ว เป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ (หม่อมเจ้าชายดิศดวงจักร) อธิบดีกรมช่างสิบหมู่และเคยปั้นหล่อพระสยามเทวาธิราชเป็นผู้มาหล่อไว้ ในวันพฤหัสบดี แรม ๙ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีฉลู จุลศักราช ๑๓๒๙ (ตรงกับวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๐)

ประวัติเล่าว่า หลังจากพระองค์เจ้าประดิษฐวรการได้สร้าง พระพุทธนฤมลธรรโมภาสเสร็จ และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรแล้ว พระองค์ทรงชื่นชมในพุทธลักษณะที่งดงามของพระพุทธนฤมลธรรโมภาสองค์นี้มาก แล้วได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะให้ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ สร้างพระพุทธรูปขึ้นใหม่ซึ่งมีขนาดเท่ากับ พระพุทธนฤมลธรรโมภาส ขึ้นอีกองค์หนึ่ง แต่พระองค์เจ้าประดิษฐวรการได้กราบบังคมทูลว่า พระองค์ได้ทุ่มเทสร้างพระพุทธองค์นี้สุดฝีมือพุทธลักษณะที่สวยงามเอกอุไปแล้ว ไม่สามารถสร้างพระพุทธรูปใหม่ให้เสมอเหมือนได้อีก การสร้างพระพุทธรูปใหม่อีกองค์จึงยุติไป

แล้วอัญเชิญมาที่นี่เมื่อวันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล (ตรงกับวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๑) โดยมีการตั้งขบวนแห่แต่วัดเชิงเลนด้วยเรือพระที่นั่งชัยสุวรรณหงส์

มีการอัญเชิญพระไตรปิฎกลงเรือเอกชัยหลังคาสีลำหนึ่ง อัญเชิญพระมหาสาวกลงเรือเอกชัยหลังคาสีอีกลำหนึ่ง แห่ขึ้นไปตามลำน้ำเจ้าพระยามาจอดที่สะพานฉนวนเพื่อขึ้นฝั่ง แล้วตั้งขบวนแห่ทางบกขึ้นยานมาส พระไตรปิฎกขึ้นเสลี่ยงแปลงและรูปมหาสาวกขึ้นเสลี่ยงโถง พร้อมเครื่องสูงกลองชนะคู่ มาประดิษฐานบนซุ้มฐานชุกชีของวัดไทยทั่วไป คือเป็นซุ้มแบบตะวันตก (ตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๕) ที่มีอัครสาวกยืนสักการะพระประธานอยู่ทางด้านซ้าย-ขวา พระประทานและพระสาวกประดิษฐานที่กำแพงรอบภายในพระอุโบสถ ส่วนทางด้านล่างจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนิรันตราย

“พระพุทธเจ้าผู้เปี่ยมด้วยแสง (โอภาส) แห่งธรรม (ธรรม) อันปราศจากมลทิน (นฤมล)” นี้ ถ้าใครได้กราบขอพรแล้วย่อมได้รับพลังที่จะขจัดภยันตราย สิ่งเลวร้ายทั้งมวลออกไปจากกาย และจะได้รับพลังที่ดีแห่งแสงธรรมมาคุ้มครอง 

จากภายในพระอุโบสถหันมองตรงเหนือซุ้มประตูทางเข้า จะพบภาพประดิษฐ์กระจกสีที่เป็นรูปพระบรมสาทิศลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกประดิษฐานอยู่เหนือซุ้มประตูทางเข้า

ด้านล่างของฐานชุกชีขวามือของพระประธานเป็นที่ประดิษฐานพลับพลาที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จมาถวายผ้าพระกฐินที่วัดนี้

ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางขอฝน ในพระอิริยาบถยืน ทรงผ้าวัสสิกสาฎกหรือผ้าอาบน้ำฝน ประดิษฐานในซุ้มทรงยุโรป (ตรงข้ามกับหอพระคันธารราษฎร์) กล่าวกันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่ชาวบางปะอิน (ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่) เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นถ้าท่านผู้อ่านอยากให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์แล้ว

และยังมีพระพุทธรูปศิลาเก่าแก่ปางนาคปรกสมัยลพบุรีฝีมือช่างขอมที่มีอายุกว่าพันปี (ติดกับต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๒๐) ที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มทรงยุโรป ให้สักการะ

วัดนิเวศธรรมประวัตินี้ยังมีสิ่งสำคัญและงดงามอีกมากเกินพรรณนาได้หมด ผู้เขียนจะมาไหว้พระที่วัดนิเวศธรรมประวัติฯ นี้เป็นวัดแรกเกือบทุกครั้งที่มาทัวร์วัดอยุธยา ด้วยมีความเชื่อส่วนตัวว่าที่แห่งนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังดีสูงมาก ดีในทุกเรื่อง ต้องไปทำการกราบไหว้ขอพรประเดิมชัยก่อนทุกครา

 

เลขเด็ด หวยฟรี ไม่เสียเงิน หวยดัง ทั่วทุกสำนักดังของเมืองไทย ติดตามได้ที่นี่ หวยเฮียรุ่ง

 

 

 

 

คำค้นหา
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  วัดอยุธยา  ไหว้พระ  หวยเฮียรุ่ง
 
แสดงความคิดเห็นที่นี่ (เฉพาะสมาชิก Facebook)
Re : ไหว้พระขอพร วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญ
 
ยินดีต้อนรับคนรักหวยทุกท่าน สนใจสมัครแทงหวย กดได้ที่ป้ายผู้สนับสนุนของเราได้เลยนะคะ มั่นคง ปลอดภัย ไว้ใจได้ เล่นง่ายเมนูไทย สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมงคะ
Flag Counter
 
บทความทุกบทความ มีลิขสิทธิ ไม่อนุญาต ให้นำไปใช้ โดยไม่ขออนุญาต โปรดแจ้งก่อนว่าจะขอนำบทความไปใช้ทุุกกรณี ยกเว้น แชร์ เท่านั้น แจ้งทางเมล์ด้านบนทุกครั้งและ ทำลิงค์กลับมาหน้าบทความ ด้วยทุกครั้ง (หากทำลิงค์กลับ สามารถนำไปใช้ก่อนแจ้งได้) หวยเฮียรุ่ง เป็นเพียง เว็บ ที่ให้บริการ ด้าน ข่าวหวย หวยซอง หวยเด็ด เลขเด็ด แหล่งขอหวย ไม่ได้มีส่วนในการ บริหาร แทงหวย แทงหวยออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ใดๆ ทั้งสิ้น